Afkortingen

AAM
Archives d'Architecture Moderne

AET
Archives de l’Etat à Tournai

AFOE
Archief van de Federale Overheidsdienst Economie

APEB
Association pour l’Étude du Bâti

AR
Algemeen Rijksarchief

DS
Dienst Stedenbouw

GAE
Gemeentearchief Elsene

GAEtt.
Gemeentearchief Etterbeek

GAS
Gemeentearchief Schaarbeek

GASJ
Gemeentearchief Sint-Joost-ten-Node

GASG
Gemeentearchief Sint-Gillis

GOB-BSO
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Stedelijke Ontwikkeling

KIK
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

OW
Openbare Werken

SAB
Stadsarchief Brussel