About

Het is Gustave Strauven die aan de basis ligt van het avontuur Brussel, stad van architecten.

Onze vereniging heeft het geluk te kunnen rekenen op de deskundigheid van Olivier Berckmans, bewonderaar van het eerste uur van de grote Gustave. Oliviers passie voor deze architect dateert inderdaad al van de jaren 1970, toen het enthousiasme voor de art nouveau stilaan op gang kwam. Hij vergaarde alle mogelijke informatie rond deze architect, kamde de archieven met betrekking tot zijn ontwerpen uit en fotografeerde zijn werken. In 1998 kocht hij de eerste eigen woning van Strauven, op nr. 28 van de Lutherstraat, een aankoop die zijn liefde voor de architect opnieuw deed oplaaien.

In 2010 sloot Olivier zich aan bij de APEB, die toen de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van Schaarbeek aanvatte. Vier jaar lang verrijkte hij zijn kennis van Strauvens oeuvre door gemeentearchieven uit te pluizen. En geleidelijk groeide binnen het team van de APEB het idee om deze schat aan informatie ook te publiceren. Een website was de voor de hand liggende keuze, omdat die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is.

Naast een catalogus van de tot heden bekende werken van Strauven bevat de website ook een biografische beschrijving en een literatuurverwijzing, evenals artikelen gewijd aan diverse aspecten van zijn oeuvre. Deze dynamische site zal constant worden aangepast en bijgewerkt in functie van nieuwe onderzoeksresultaten, nieuwe teksten, nieuwe ontdekkingen …

Het doel van dit platform is kennis te delen, en de website staat dan ook open voor alle onderzoekers die de kennis omtrent deze uitzonderlijke architect wensen uit te breiden!